Klik HIER voor de HOMEPAGE

User Name

Password

Info New or Forgotten?

TV Nederhorst > Bardienst > Taken diensten

Bardienst

Inleiding

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dat geldt zeker voor een vereniging met een clubhuis en terreinen. Tennisvereniging Nederhorst doet een beroep op al haar seniorleden om twee bardiensten uit te voeren.  Leden geboren voor 1944 en leden geboren in de periode 1944 tot en met 1953 draaien geen respectievelijk één bardienst. Meer mag natuurlijk ook!
Dankzij de inzet van onze leden houden wij de contributie en de prijzen in het clubhuis laag.

Dienstenrooster en instructies

Inschrijven en het nazien van de diensten (jouw diensten of alle diensten) kan via het Barboek. Om in te loggen heb je je gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 

Om een nette, schone en (ook volgens de wet) goed functionerende kantine te waarborgen (dus voor het tennisgenot van ons allemaal) zijn taakomschrijvingen en richtlijnen opgesteld.

Klik HIER voor taken en instructies...

Herinnering

Vijf dagen voor jouw ingeplande dienst ontvang je een geautomatiseerde e-mail ter herinnering aan je dienst. Mocht je in de loop van het seizoen een ander e-mailadres in gebruik nemen, pas het dan svp aan op de website.

Regels

In ons clubhuis gelden regels. Een aantal daarvan zijn:

  • Er mag niet worden gerookt.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
  • Barvrijwilligers zijn minimaal 18 jaar oud.
Voor de overige regels verwijzen wij graag naar de bardienst instructies.

Barcommissie

De diensten worden gecoördineerd door de barcommissie. De barcommissie bestaat uit Bernadette Langius, Hanneke Kroon, Claartje Lorier, Marianne Stoker en Pierre Bet.

Week coŲrdinatie

De barcommissie-leden coördineren bij toerbeurt de gang van zaken in het clubhuis. In de herinneringsmail staat de naam van de coördinator van de betreffende week.  

De taakomschrijvingen zijn ook na te lezen in het clubhuis. Hier vind je ook de telefoonnummers van de barcommissie voor eventuele vragen tijdens je bardienst.

Wijzigen van diensten

Mocht je om wat voor reden dan ook een reeds ingeplande dienst willen wijzigen, doe dat dan door zelf te ruilen met een ander lid en laat het weten aan  bar@tvnederhorst.nl. De wijziging wordt dan ook doorgevoerd in ons barboek en de herinneringsmail gaat dan naar de juiste persoon.

Tot drie weken vóór je ingeplande dienst kan de barcommissie je nog van dienst zijn met het ruilen van een dienst voor een nog openstaande dienst. Neem ook hiervoor contact op met de bar@tvnederhorst.nl. Na die termijn van drie weken moet je écht zelf zorgen voor vervanging. Lukt dat niet, of kom je (met of zonder bericht) niet opdagen voor je dienst, dan geldt een vergoeding voor "afkoop tijdens het seizoen" van €35.

Betalen doe je op rekeningnummer NL93RABO0388258438 onder vermelding van “afkoop bardienst tijdens seizoen”.

Afbeelding Buienradar