Klik HIER voor de HOMEPAGE

User Name

Password

Info New or Forgotten?

TV Nederhorst > Bardienst > Taken diensten

Bardienst

Inleiding

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dat geldt zeker voor een vereniging met een clubhuis en terreinen. Tennisvereniging Nederhorst doet een beroep op al haar senioren leden om per seizoen twee taken uit te voeren. Naast de bardiensten en schoonmaakdiensten zijn er ook onderhoudsdiensten.
Dankzij de inzet van onze leden houden wij de contributie en de prijzen in het clubhuis laag.

Dienstenrooster en instructies

Inschrijven en het nazien van de diensten (jouw diensten of alle diensten) kan via de Bardiensten. Om in te loggen heb je je gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 

Om een nette, schone en (ook volgens de wet) goed functionerende kantine te waarborgen (dus voor het tennisgenot van ons allemaal) zijn taakomschrijvingen en richtlijnen opgesteld.

Klik HIER voor taken en instructies...

Herinnering

Vijf dagen voor jouw ingeplande dienst ontvang je een geautomatiseerde e-mail ter herinnering aan je dienst. Het ligt voor de hand dat wij graag op de hoogte worden gebracht als je je e-mail adres wijzigt!

Regels

In ons clubhuis gelden regels. Een aantal daarvan zijn:

  • Er mag niet worden gerookt.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
  • Barvrijwilligers zijn minimaal 18 jaar oud.
Voor de overige regels verwijzen wij graag naar de bardienst instructies.

Barcommissie

De diensten worden gecoördineerd door de barcommissie. 

Week coŲrdinatie

De barcommissie-leden coördineren op toerbeurt de gang van zaken in het clubhuis. De week-coördinator is de persoon die je voor vragen voor of tijdens je dienst kunt benaderen. 

Zowel het bardienst-rooster als het coördinatie-rooster hangen ook op het informatie paneel in het clubhuis.

De taakomschrijvingen zijn ook na te lezen in het clubhuis, in de oranje informatiehouder op de klapdeuren naar de keuken.

Wijzigen van diensten

Mocht je om wat voor reden dan ook een reeds ingeplande dienst willen wijzigen, probeer dat dan eerst zelf door contact op te nemen met andere leden. Als dit gelukt is, laat dit dan even weten aan de weekcoördinator of bar@tvnederhorst.nl. De wijziging wordt dan ook doorgevoerd in ons barboek.
 

Tot drie weken vóór je ingeplande dienst kan de barcommissie je nog van dienst zijn met het ruilen van een dienst voor een nog openstaande dienst. Neem ook hiervoor contact op met de weekcoördinator of bar@tvnederhorst.nl. Na die termijn van drie weken moet je écht zelf zorgen voor vervanging. Lukt dat niet, of kom je (met of zonder bericht) niet opdagen voor je dienst, dan geldt een vergoeding voor "afkoop tijdens het seizoen" van € 50,00.

Afbeelding Buienradar