Klik HIER voor de HOMEPAGE

User Name

Password

Info New or Forgotten?

TV Nederhorst > De Club > Lidmaatschap

Contributies en inschrijfgeld 2018

  contributie
 per jaar
éénmalig
inschrijfgeld
aanmelden
Senioren
> geboren 2000 of eerder
€ 140 € 15
Studenten
> geboren 2000 of eerder
€ 100 € 10
Jeugd 15 t/m 17 jaar
> geboren 2001, 2002 of 2003
€ 90 € 5
Jeugd 12 t/m 14 jaar
> geboren 2004, 2005 of 2006
€ 80 € 5
Jeugd t/m 11 jaar
> geboren 2007 of later
€ 45 € 5

Studenten

Studenten die in 2000 of eerder zijn geboren, kunnen op vertoon van hun collegekaart of ander inschrijvingsbewijs korting krijgen en betalen dan €100.

Het derde, vierde etc. kind

Als meer dan 2 junioren uit één gezin lid zijn, betalen de oudste 2 gewoon de contributie die voor hun leeftijdsgroep geldt. Elk volgend kind betaalt alleen de stamcontributie van € 35,00.

Uitgangspunten Lidmaatschap en Contributies

  • 2 bardiensten per jaar
  • Jaarcontributie 1 januari t/m 31 december
  • Peildatum leeftijd: 1 januari
  • Senior ben je vanaf het jaar dat je 18 wordt. Dus als je op 1 september jarig bent, dan ben je al vanaf 1 januari daarvoor senior.
  • Opzeggen lidmaatschap: uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar.

Wijze van betalen

1. Automatisch betalen in twee termijnen via de machtiging op het aanmeldformulier. U machtigt ons hiermee om alle contributies van de Tennisvereniging automatisch af te boeken. Bovengenoemde contributie wordt in twee gelijke termijnen - op 1 maart en 1 juni - van uw rekening afgeboekt.

2. U maakt het bedrag zelf over! (het hele bedrag in één keer) vóór 1 februari of bij het begin van lidmaatschap onder vermelding van uw lidnummer op bankrekening 38.82.58.438 t.n.v. TV. Nederhorst

Pasjes en Bardienst

Bent u reeds ingedeeld voor de bardienst of heeft u vrijstelling dan kunt u uw tennispasje komen ophalen in het clubhuis. (zie mail)

 

 

Ledenadministrateur

Emmie Koster
Rembrandt van Rijnhof 2
1394 EJ, Nederhorst den Berg
Contact? e-mail: ledenadmi@tvnederhorst.nl

Aanmelden lidmaatschap

Klik op het van toepassing zijnde potloodje links in de tabel met contributies.

Afmelden lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap: uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar.

Klik HIER voor de e-mail om je af te melden!

Pasjes ophalen 2018

Vanaf 16 maart is het barboek  2018 opengesteld en kunt u zich inschrijven voor uw bardiensten.
Na inschrijving kunt u uw pasje ophalen op maandag 2 april tussen 13:00 en 17:00 en op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 april tussen 19:00 en 21:00 in het clubhuis.
 
 e-mail adres: bar@tvnederhorst.nl  

Afbeelding Buienradar