Klik HIER voor de HOMEPAGE

User Name

Password

Info New or Forgotten?

TV Nederhorst > Info voor leden > Nieuwbouw

Voortgang nieuwbouwplannen - stand juli 2014

Hierbij de laatste versie van het nieuwe bestemmingsplan dat geaccordeerd is door de gemeente.
In het overleg met de projectleider dhr E. Blok op 15 juli jl. werd duidelijk dat de gemeente er naar streeft om ons per winterseizoen 2016/2017 al in onze nieuwe hal te laten spelen.

Voor een groot formaat van het bestemmingsplan, klik HIER

Let op dit is het bestemmingplan!
Voor een overzicht van het clubhuis en de banen, ga dan naar de pagina Nieuwbouw
Wij komen op de plek waar nu de boerderij van Pouw staat. Zij gaan verhuizen naar het gele vlak WU

Het tijdschema ziet er dan zo uit:

  • 2014 – voorjaar 2015 : voorbereidingen nieuwe park incl. keuze Architect, Ontwerp  en Aannemer.
  • Najaar 2015 : bouwrijp maken nieuwe locatie
  • 2016: aanleg nieuwe park incl. tennishal – oplevering rond 1 September.

Voortgang nieuwbouwplannen -stand juni 2014

In de afgelopen periode heeft het bestuur een aantal malen met de gemeente Wijdemeren overleg gehad over de mogelijke verhuizing als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan Overmeer-Zuid. Zoals bekend staat er op ons huidige park woningbouw gepland en zal de TV Nederhorst met een verhuizing te maken krijgen. Wij hebben in een eerdere fase aangegeven aan de gemeente dat wij alleen akkoord kunnen gaan als er een plan ligt dat voldoende ruimte biedt aan ons ‘programma van eisen’, waarin 6 buitenbanen, een hal met 2 binnenbanen, een clubhuis met ruim terras en een mini-baan zijn opgenomen. Het resultaat van ons bezwaar en opvolgende gesprekken is dat een Architectenburo in opdracht van de gemeente een locatie onderzoek heeft uitgevoerd, waarvan in onderstaande tekening de uitkomst is weergegeven. De gemeente heeft inmiddels bevestigd dat we meer ruimte dan oorspronkelijk kunnen gebruiken op de aangewezen kavel waardoor onze eisen op een goede manier ingevuld

Toelichting bij de tekening hieronder:

  • De lokatie is zuidelijk van het voetbalterrein aan de randweg, op de plek waar nu nog een boerderij met stallen staat
  • Ideale ligging van tennisbanen is Noord Noord-West (NNW)
  • De variant met een groter aantal binnenbanen past niet binnen het plan van de gemeente
  • We hebben gekozen voor 3 kooien met 2 banen waardoor er een speelse opzet van de baanligging ontstaat.
  • De hal en het clubhuis zijn verbonden, hetgeen met name in de winter voordelen geeft ten aanzien van de bereikbaarheid van de voorzieningen.
  • Het gehele park zal afsluitbaar zijn middels een toegangshek bij de ingang.

Wij hebben de gemeente gevraagd rekening te houden met een iets grotere bebouwbaar oppervlak voor het clubhuis, zodat we daarin niet beperkt zijn. In een volgende fase zal een op te richten Nieuwbouwcommissie een plan van aanpak maken om tot een of meer ontwerpen voor het clubgebouw met terras te komen. Voor vragen of opmerkingen kan je een mail sturen naar het bestuur of ons tijdens een van de evenementen gewoon aanspreken.

Afbeelding Buienradar