Klik HIER voor de HOMEPAGE

User Name

Password

Info New or Forgotten?

TV Nederhorst > Info voor leden > Sponsoring

Sponsoring bij Tennisvereniging Nederhorst

TV Nederhorst zoekt sponsors!
Welke vereniging niet zult u zeggen. Dat is waar. Geld is overal welkom. Maar de Bergse Tennis Club heeft ook u, als huidige of toekomstige sponsor, een hoop te bieden.

Sponsoring is vandaag de dag voor een club van levensbelang, of beter gezegd van overlevingsbelang. Dit geldt zeker ook voor een club als TV Nederhorst, een geprivatiseerde club, wat inhoudt dat alle bezittingen (onderhoud) en activiteiten (organisatie) zelf bekostigd dienen te worden. Daarvoor is het noodzakelijk om de diverse geldstromen goed op te zetten en te onderhouden; geld komt binnen door o.a.:

 • contributies
 • verhuur tennishal
 • subsidies
 • baromzet
 • sponsorwerving
Het werven van sponsors en het vasthouden ervan is vandaag de dag hoogst noodzakelijk; het heeft voor onze club dan ook hoge prioriteit, maar vergt tegelijkertijd een grote inzet vanuit de club voor de daarbij betrokkenen, m.n. de leden van de sponsorcommissie. Zonder de financiële bijdragen van sponsors zou een vereniging zoals TV Nederhorst niet of nauwelijks levensvatbaar kunnen zijn. Het bestuur is dan ook alle bedrijven/instellingen die bereid zijn om onze vereniging te ondersteunen zeer dankbaar.

Als vereniging heeft TV Nederhorst natuurlijk veel te bieden aan haar leden en bezoekers van het park. We zijn de gezelligste tennisclub van Wijdemeren, hebben een prachtig park met 6 buitenbanen en 2 binnenbanen. TV Nederhorst is een club voor iedereen, van beginner tot echte crack en van welp tot veteraan.

Spelen bij TV Nederhorst betekent dat je zowel op recreatief als prestatief niveau kunt tennissen. De sfeer is informeel, gezellig en actief. De meeste activiteiten worden bekostigd uit de inkomsten van lidmaatschapsgeld. Maar er zijn van die dingen waarvoor we graag een beroep doen op een adverteerder of sponsor. Bijvoorbeeld als het gaat om extra faciliteiten die op een tennispark niet mogen ontbreken, zoals een oefenmuurtje of minicourse voor de jeugd. Of om het zorgen voor aantrekkelijke prijzen bij ons Open Toernooi, dat jaarlijks ca. 200 spelers trekt. Maar 'gewoon' adverteren op onze fraai verzorgde website of langs de baan kan natuurlijk ook.
De vereniging biedt adverteerders en sponsors tal van mogelijkheden om te werken aan naams- of productbekendheid. Hiermee kunnen ze een groep van actieve mensen bereiken en kunnen acties hierop afgestemd worden.

Doelen

Ook voor leden is het natuurlijk goed te weten wat er met de sponsors en het sponsorgeld gebeurt. We gaan zorgvuldig om met het werven van sponsors en willen aan de ene kant sponsors goede exposure mogelijkheden bieden en aan de andere kant onze leden extra gemak en service geven zonder dat het lidmaatschap omhoog gaat.

Samengevat is de doelstelling van deze commissie:
De vereniging inkomsten en goederen verschaffen, waardoor het verwezenlijken van diverse (extra) uitgaven mogelijk wordt / blijft. 

Ten behoeve van o.a.:
 • Verbeteren van het spelniveau en het op langere termijn handhaven hiervan.
 • Begeleiden en het voor de vereniging behouden van talentvolle jeugd.
 • Stimulering van spelers van de competitieteams, zowel jeugd als senioren.
 • Het kunnen organiseren van diverse toernooien, met name jaarlijks ook het grote open toernooi.
 • Bekostigen van diverse (extra) benodigde materiële zaken.
 • Imagoverbetering en profilering van de tennisvereniging in het algemeen.
Doelen die sponsors vaak voor ogen hebben:
 • Naamsbekendheid vergroten
 • Netwerken
 • Maatschappelijke betrokkenheid tonen
 • Het te sponsoren doel ondersteunen.

Nieuwe sponsors

Waarom een vereniging als TV Nederhorst te sponsoren? Een terechte vraag. Daarom hebben we een aantal punten op een rij gezet om te laten zien wat de toegevoegde waarde voor uw bedrijf kan zijn.

 • TV Nederhorst is een vereniging uit de regio en heeft daarmee een groot regionaal bereik. 
 • We richten ons op zowel de prestatieve als de recreatieve spelers variërend van jong tot oud. Met name de groep jonge actieve mensen en een groter groeiend aantal jeugdleden is voor veel bedrijven interessant hierop in te spelen.
 • Naamsverbinding aan onze tennisclub betekent een sympathieke link van het bedrijf aan de tennissport. Bovendien is het een prima mogelijkheid om op een andere manier - in ontspannen en in ongedwongen sfeer - te communiceren naar uw doelgroep.
 • TV Nederhorst is een vereniging voor de toekomst; sponsoractiviteiten worden op een professionele manier gedaan.

Sponsor zijn of worden heeft enerzijds te maken met goodwill en liefde voor sport; TV Nederhorst prijst zich dan ook gelukkig met het feit dat bij de ons sponsorende bedrijven deze positieve houding wordt gesignaleerd. Tegelijkertijd heeft TV Nederhorst met haar ledenaantal, de competitie-spelende teams en de toernooien de middelen om een positieve publiciteit voor haar sponsors te realiseren binnen hun doelgroep(en).

Sponsoring heeft/geeft dan ook een groter bereik dan u denkt, gezien de volgende overwegingen:

 • één van de gezelligste en toonaangevende tennisverenigingen in het Gooi. 
 • ca 20 deelnemende teams aan diverse competities (district en landelijk)
 • organisator van twee grote open toernooien in Wijdemeren (Nederhorst Open en
 • Jeugd Open)
 • communicatie met de leden en hun 'aanhang'
 • een enorme goodwill in uw doelgroep
 • geen commerciële doelstelling (vrijwilligersorganisatie)
 • liefde voor de (tennis)sport
 • professionele belangen invullen door een goed doel te helpen verwezenlijken
 • vergroten van de naamsbekendheid van uw bedrijf/instelling.

Onze huidige sponsors

De volgende bedrijven hebben zich inmiddels aan TV Nederhorst verbonden:
 • Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen
 • Thuiz Bij Kinderopvang
 • Café-Biljart “Club 4711”
 • Automobielbedrijf Poll
 • Sporthuis Bijvoet
 • Lamme Groep B.V.
 • Van der Berg Woninginrichting
 • PK Allround / v. Klooster
 • Bouwbedrijf de Jong VOF
 • Dick en Yvonne vd Panne - Groente- en Fruitspecialist
 • Bergman Auto’s
 • Cito Transportbedrijf BV
 • RG Sports

Sponsorsmogelijkheden

 • Winddoek langs de baan (12 x 2 m) (excl. kosten voor vervaardiging)*
- Baan 1 € 150,-
- Baan 2 € 150,-
- Baan 3 € 150,-
- Baan 4 € 100,-
- Baan 5 € 100,-
- Baan 6 € 100,-
 
 • Sponsorbord langs de baan (2,48 x 0,46 m) : € 100,- (excl. kosten voor vervaardiging)*
  *Contractperiode van minimaal 3 jaar en eenmalige aanmaakkosten borden of doeken.
 • Display in blaashal : € 100,-
 • Bedrijfsnaam en logo op (digitaal) afhangbord : prijs op aanvraag.
 • Vermelding bedrijfsnaam/logo op website met link naar website van de sponsor: € 50,-
 • Banner op website met link naar website sponsor : € 100,-
 • Bedijfsnaam/-logo op tennisballen (competitie + toernooiballen) : prijs op aanvraag.
 • Club van 50 (zie bijlage) : € 50,-
 • Korting op producten voor zowel leden als de vereniging met vermelding op website.
  (aanbieding van de week)
 • Toernooi sponsoring
 • Teamsponsoring
 • Wedstrijdbaan tijdens toernooi

Uiteraard zijn er in overleg verschillende combinaties mogelijk.

U bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd zelf met sponsorideeën te komen.

Club van 50

Wat is het doel van de Club van 50?
Het doel van de Club van 50 is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra faciliteiten voor TV Nederhorst te kunnen realiseren.

Wat betekent het om lid te zijn van de Club van 50?
 • U steunt TV Nederhorst;
 • U krijgt een vermelding op het Club van 50 bord in de kantine;
 • U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Club van 50;
 • U ontvangt natuurlijk eeuwige roem !!!!
Wat kost het lidmaatschap van de Club van 50?
 1. De inleg is € 50,-- per jaar (meer mag ook!).
 2. Deelname aan de club van 50 is voor minimaal 2 jaar met stilzwijgende verlenging voor 1 jaar.
 3. Opgave kan geschieden op familienaam en/of bedrijfsnaam.
 4. Het aantal leden van de club van 50 is onbeperkt.
 5. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren in de maanden november of december.
 6. De betaling geschiedt middels automatische incasso. Elk jaar zal dit in de maand april plaatsvinden.
Een keer per jaar krijgen alle leden van de Club van 50 een overzicht waarin staat wat er het afgelopen jaar met de opbrengsten is gedaan. Het eerste project dat we willen realiseren is een nieuwe oefenmuur voor onze jeugdleden.

Interesse?

Is uw interesse gewekt? Geef u dan nu op bij de sponsorcommissie, dan staat de muur vóór de start van het nieuwe seizoen.

Aanmelden via: sponsoring@tvnederhorst.nl

Met uw steun helpt u de jeugd!


Hartelijk dank namens de sponsorcommissie,
Alice Balder & Marianne Stoker

Afbeelding Buienradar